SYGNAŁY WYSYŁANE PRZEZ PSA.
Opublikowano: 2019-03-02

SYGNAŁY WYSYŁANE PRZEZ PSA.

Miłka. 

Większość zachowań agresywnych utrzymuje się za sprawą czynników ucieczkowych/unikowych. W takich wypadkach pies chce zwiększyć odległość pomiędzy sobą a innymi. Często psy reagują agresywnie, aby uniknąć spotkania z przedmiotem nieożywionym lub uciec przed nim. Na tym zdjęciu mamy pokazane, jak suczka źle zareagowała na aparat fotograficzny.


sygnały wysyłane przez psa

Bez znajomości psa, jego obserwacji danego zachowania, znajomości kontekstu i wielu, wielu innych rzeczy, żaden odpowiedzialny człowiek nie będzie udzielał rad jednoznacznych, takich, które miałyby problem rozwiązać w ciągu chwili.


sygnały ostrzegawcze

Psy, które z różnych powodów zostają określone jako agresywne, potrzebują czasu, cierpliwego, konsekwentnego przewodnika, który JAK OGNIA BĘDZIE STRZEGŁ SIĘ AWERSYJNYCH SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z PSIĄ AGRESJĄ.