PSI COLLEGE

“Traktuj swojego psiego przyjaciela należycie i z szacunkiem, a on odwdzięczy się Tobie bezgraniczną miłością i zaufaniem”

Magdalena Górska

Psi College LikeDog to miejsce dalece odbiegające od standardu, w którym  fantastycznie czują się wszystkie psiaki i ich opiekunowie. Psi College LikeDog powstał po to, aby w profesjonalny i umiejętny sposób socjalizować, resocjalizować, uczyć, a przede wszystkim pomagać psiakom poradzić sobie z ich problemami.

Stworzyłam szkołę dla psów dalece odbiegającą od standardów, gdzie na pierwszym miejscu stawiane jest dobro zwierzęcia i nauczenie jego właścicieli odpowiednich relacji ze swoim czworonożnym przyjacielem.

Psi College jest dla wszystkich psiaków, a najbardziej dla największych „zakapiorów”, które często są przez innych skreślani. Tutaj, jeżeli właściciele będą chcieli i podejmą pracę z psiakiem według wskazówek behawiorysty, wszystko jest do odpracowania, do wypracowania i do nauczenia.

Dlatego psi College LikeDog jest dla wszystkich psiaków, ale nie dla wszystkich ludzi. Do tego, aby mądrze pracować ze swoim psiakiem trzeba dojrzeć, trzeba wiele rozumieć i nie traktować swojego czworonożnego przyjaciela jak rzecz, bądź bezdusznego robota, który musi pod przymusem wykonywać polecenia. Psiak ma być ze swoim właścicielem dlatego że chce, a nie dlatego, że nie ma innego wyjścia.

W psim Collegu LikeDog dobrych manier uczy Psia Kadra Nauczycielska. 

Aby pomóc psu zrozumieć życie, aby mądrze przygotować go do życia z ludzką rodziną, z innymi zwierzętami, do radzenia sobie z całym zewnętrznym otoczeniem potrzebna jest umiejętna i profesjonalna praca i mądrzy ludzie oraz mądre psy. I tak właśnie jest w naszym psim Collegu LikeDog. 

Tutaj moje specjalistycznie przygotowane psiaki uczące wykonują niesamowitą pracę pomagając i ucząc inne psy. Przygotowanie i wyuczenie psów do pracy z innymi psami wymaga ogromnej wiedzy, znajomości psiej psychiki i ogromu czasu. 

Psia „Profesor” Buszka wykonała w swoim życiu ogrom  pracy pomagając mnóstwie psów, często na początku bardzo agresywnych, które wyciągaliśmy z ogromnych kłopotów i ich właścicielom, którzy już strasznie załamani i zdesperowani zgłaszali się do nas. 

Profesjonalną  pracę wykonuje mój specjalistycznie przygotowany do pracy z psimi uczniami psi „Profesor” Mufasa oraz moja psia „Profesor” Mafra. Psiaki te mają już na swoim koncie ogrom zasług związanych z pomocą, nauką i przygotowaniu do radzenia sobie w codziennym życiu naszych psich uczniów.

Nikt tak nie nauczy psiaka zasad etyki domowej oraz psiej komunikacji i poprawnych psich zachowań jak drugi stabilny emocjonalnie i zrównoważony pies. I taką właśnie istotną rolę w psim Collegu poza psimi „Profesorami” pełni cała pozostała psia Kadra Nauczycielska, która jest fenomenem na skalę światową.